Yếu tố có vai trò quan trọng nhất...

Yếu tố có vai trò quan trọng nhất trong tư liệu lao động là

0
Yếu tố có vai trò quan trọng nhất trong tư liệu lao động là
hệ thống bình chứa.kết cấu hạ tầng.công cụ sản xuất.nguồn lực tự nhiên.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
công cụ sản xuất.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP