Yếu tố làm thay đổi sâu sắc “bản...

Yếu tố làm thay đổi sâu sắc “bản đề chính trị thế giói” sau Chiến tra...

1
Yếu tố làm thay đổi sâu sắc “bản đề chính trị thế giói” sau Chiến tranh thế giới thứ hai là
trật tự hai cực Ianta được hình thànhthắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giớiChiến tranh lạnh bao trùm toàn thế giới.chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Phương pháp: Suy luận

Cách giải: Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới giành thắng lợi đã làm cho hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân tan rã => thay đổi sâu sắc bản đồ chính trị thế giới.
thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP