Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là...

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt...

0
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam là
đã mở ra kỉ nguyên độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội cho dân tộcđã chấm dứt thời kì khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo và đường lối cứu nước, đã mở ra kỉ nguyên mới – kỉ nguyên độc lập tự do cho dân tộcđã thống nhất được các tổ chức cộng sản thành một chính đảng duy nhất

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Phương pháp: Sgk 12 trang 89, Suy luận

Cách giải: Đảng ra đời là kết quả đấu tranh dân tộc và giai cấp của nhân dân Việt Nam , là sự sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử. Nó đã chấm dứt thời kì khủng hoàng về giai cấp lãnh đạo và đường lối cứu nước. Từ đây, cách mạng Việt Nam có một Đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng.
đã chấm dứt thời kì khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo và đường lối cứu nước,

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP