Tính chất của Cách mạng tháng Tám 1945...

Tính chất của Cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt Nam là cách mạng

12
Tính chất của Cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt Nam là cách mạng
dân tộc dân chủxã hội chủ nghĩadân chủ tư sảndân tộc dân chủ nhân dân

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
1
Hướng dẫn giải câu này:

Phương pháp: Suy luận

Cách giải:

- Khái niệm cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân: là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước thoát khỏi sự đô hộ của các nước đế quốc, thực dân.

- Cách mạng tháng 8 năm 1945: Toàn dân không phân biệt tầng lớp, giai cấp, là công dân Việt Nam đều có quyền và nghĩa vụ đánh đuổi đế quốc giành độc lập.

- Dân chủ nhân dân là sau khi giành được độc lập dân tộc thì quyền lợi, nghĩa vụ của mọi công dân không phân biệt trí thức, công nhân, nông dân đều có quyền bình đẳng như nhau; Thực hiện nghĩa vụ công dân và pháp luật của nhà nước như nhau, được hưởng phúc lợi xã hội như nhau. Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

dân tộc dân chủ nhân dân

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP