Điểm giống nhau giữa Cương lĩnh chính trij...

Điểm giống nhau giữa Cương lĩnh chính trij (đầu năm 1930) và Luận cươ...

6
Điểm giống nhau giữa Cương lĩnh chính trij (đầu năm 1930) và Luận cương chính trị (tháng 10 năm 1930) là việc xác định
nhiệm vụ cách mạnglực lượng cách mạngđộng lực cách mạng.lãnh đạo cách mạng

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Phương pháp: so sánh

Cách giải: Cương lĩnh chính trị đầu tiên và Luận cương chính trị của đảng đều xác định lãnh đạo cách mạng là Đảng Cộng sản Việt Nam (Đảng Cộng sản Đông Duong) - đội tiên phong của giai cấp công nhân
lãnh đạo cách mạng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP