Những văn bản ngoại giao nào đánh dấu...

Những văn bản ngoại giao nào đánh dấu Việt Nam cơ bản trở thành thuộc...

0
Những văn bản ngoại giao nào đánh dấu Việt Nam cơ bản trở thành thuộc địa của thực dân Pháp?
Hiệp ước giáp Tuất và Hiệp ước Nhâm TuấtHiệp ước Nhâm Tuất và Hiệp ước Hắc-măngHiệp ước Hắc-măng và Hiệp ước Giáp TuấtHiệp ước Hắc-măng và Hiệp ước Pa-tơ-nốt.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Phương pháp: Sgk 11 trang 122, 123, suy luận

Cách giải: Hiệp ước Hác măng đã chứng tỏ Việt Nam hoàn toàn đặt dưới sự bảo hộ của thực dân Pháp, phụ thuộc Pháp về tất cả các mặt: chính trị, kinh tế, quân sự và ngoại giao...

Sau đó, triều đình Huế kí vói Pháp Hiệp ước Patonốt (6-6-1884) gồm 19 điều khoản, căn bản dựa trên Hiệp ước Hác măng (25-8-1883), nhưng được sửa chữa một số điều nhằm xoa dịu dư luận và mua chuộc thêm những phần tử phong kiến đầu hàng.

=> Việt Nam căn bản trở thành thuộc địa của thực dân Pháp đánh dấu bằng hai bản Hiêp ước Hác-măng và Patơnốt

Hiệp ước Hắc-măng và Hiệp ước Pa-tơ-nốt.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP