Tổ chức nào dưới đây được coi là...

Tổ chức nào dưới đây được coi là tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam

0
Tổ chức nào dưới đây được coi là tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội Việt Nam Cách mạng Thanh NiênĐông Dương Cộng sản ĐảngAn Nam Cộng sản ĐảngĐông Dương Cộng sản Liên đoàn

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Phương pháp: suy luận

Cách giải: Hội VNCMTN là tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam:

- Chuẩn bị về chính trị, tư tưởng truyền bá lí luận cách mạng giải phóng dân tộc vào phong trào đấu tranh trong nước, đặc biệt là phong trào công nhân => phong trào công nhân chuyển từ đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự giác.

- Chuẩn bị về to chức: xây dụng hệ thống tổ chức của Hội với cơ quan đứng đầu cao nhất là Tồng bộ, xây dựng đuợc các cơ sở ở hầu khắp cả nước. Các kì bộ Trung Kì, Bắc Kì, Nam Kì lần luợt ra đời vào năm 1927. Năm 1929, hội có 1700 hội viên.

=> Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội Việt Nam Cách mạng Thanh Niên

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP