Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm...

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930 là sự kết hợp của ba yếu tố nào?

0
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930 là sự kết hợp của ba yếu tố nào?
Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào vô sản yêu nướcChủ nghĩa Mác-Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh và phong trào yêu nướcChủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nướcChủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào tư sản yêu nước

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Phương pháp: Sgk 12 trang 89

Cách giải: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam trong thòi đại mói.
Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP