Trong các nguyên nhân sau đây nguyên nhân...

Trong các nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là cơ bản nhất quyết đ...

0
Trong các nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là cơ bản nhất quyết định thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945?
Truyền thống yêu nước kiên cường, bất khuất của dân tộc Việt NamPhát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiệnSự lãnh đạo tài tình của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí MinhSự ủng hộ của lực lượng yêu chuộng hòa bình trên thế giới

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Phương pháp: phân tích, đánh giá.

Cách giải: Đối với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám/1945, nguyên nhân chủ quan là quan trọng dân đến thắng lợi, trong đó sự lãnh đọa tài tình của Đảng với đường lối lãnh đạo đúng đắn là quan trọng nhất.

- Từ năm 1930, khi Đảng cộng sản Đông Dương ra đời đã lãnh đạo nhân dân tổ chức ba phong trào cách mạng: 1930- 1931, 1936- 1939, 1939 - 1945 là ba cuộc tập dượt cho cách mạng tháng Tám.

- Đảng cũng hoàn chỉnh đường lối đấu tranh, đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.

- Đảng lãnh đạo công tác chuẩn bị lực lượng vũ trang, lực lượng chính trị và căn cứ địa cách mạng.

Đảng lãnh đạo nhân dân chóp thời cơ để tiến lên khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước
Sự lãnh đạo tài tình của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP