Mâu thuẫn nào là mâu thuẫn giai cấp...

Mâu thuẫn nào là mâu thuẫn giai cấp cơ bản của cách mạng Việt Nam tro...

0
Mâu thuẫn nào là mâu thuẫn giai cấp cơ bản của cách mạng Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp?
Giữa giai cấp nông dân với giai cấp địa chủGiữa giai cấp công dân với giai cấp địa chủGiữa giai cấp nông dân với đế quốc PhápGiữa giai cấp nông dân với đế quốc Pháp

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Phương pháp: Sgk 12 trang 79

Cách giải: Ở Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất có hai mâu thuẫn cơ bản:

- Mâu thuẫn dân tộc: nhân dân Việt Nam >< thực dân Pháp và tay sai.

Mâu thuẫn giai cấp: nông dân >< địa chủ phong kiến
Giữa giai cấp nông dân với giai cấp địa chủ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP