Sau chiến tranh thế giới thứ hai 1939...

Sau chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) bên cạnh những nguyên ...

0

Sau chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) bên cạnh những nguyên nhân chung, có nhiều nguyên nhân riêng để Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản phát triển nhanh chóng

1. Mĩ ít bị tổn thất trong chiến tranh thế giới thứ hai.

2. Mĩ biết ứng dụng thành tựu khoa học kĩ thuật.

3. Tây Âu biết lợi dụng nguồn vốn nước ngoài.

4. Tây Âu hợp tác có hiệu quả trong khuôn khổ EC.

5. Nhật Bản chi phí quân sự thấp (không vuợt quá 1% GDP)

Xác định số câu đúng trong số các câu trên?
5432

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Phương pháp: so sánh

Cách giải: sgk 11 trang 128

Những nguyên nhân riêng để Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản phát triển nhanh chóng bao gồm:

- Mĩ ít bi tổn thất trong chiến tranh thế giói thứ hai.

- Tây Âu hợp tác có hiệu quả trong khuôn khổ EC.

- Nhật Bản chi phí quân sư thấp (không vượt quá 10% GDP).

3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP