Sự kiện nào dưới đây trở thành tín...

Sự kiện nào dưới đây trở thành tín hiệu tấn công của Cuộc kháng chiến...

0
Sự kiện nào dưới đây trở thành tín hiệu tấn công của Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (19-12-1946)?
Chỉ thị toàn dân kháng chiến của Ban Trường vụ Trung ương Đảng truyền điCông nhà máy điện Yên Phụ (Hà Nội) phá máy, cắt điện toàn thành phố nhânLời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí MinhLời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Ban Thường vụ trung ương Đảng

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Phương pháp: Sgk 12 trang 130

Cách giải: Khoảng 20 giờ ngày 19-12-1946, công nhân nhà máy điện Yên Phụ (Hà Nội) phá máy, cả thành phố mất điện là tiến hiệu tiến công của ta

Công nhà máy điện Yên Phụ (Hà Nội) phá máy, cắt điện toàn thành phố nhân

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP