Phong trào đấu tranh nào của nhân dân...

Phong trào đấu tranh nào của nhân dân ta được đánh giá là cuộc tập dư...

0
Phong trào đấu tranh nào của nhân dân ta được đánh giá là cuộc tập dượt lần thứ hai cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945?
Phong trào cách mạng 1930 – 1931Phong trào dân chủ 1936 – 1939Phong trào giải phóng dân tộc 1939 – 1945Cao trào kháng Nhật cứu nước từ tháng 3 đến tháng 8 năm 1945

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Phương pháp: Sgk 12 trang 102, suy luận

Cách giải: Phong trào dân chủ nhân dân 1936-1939 được xem là cuộc tập dượt thứ 2 cho cách mạng tháng Tám sau cao trào 1930 -1931.

Chọn đáp án: B

Sai lầm và chú ý:

- Cuộc tập dượt lần thứ 1: phong trào 1930 - 1931.

- Cuộc tập dượt lần thứ 2: phong trào 1936 - 1939.

- Cuộc tập dượt lần thứ 3: cao trào kháng Nhật cứu nước.
Phong trào dân chủ 1936 – 1939

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP