A house in that district will cost at...

A house in that district will cost at least $100,000.

0
A house in that district will cost at least $100,000.
If you have $100,000, you can buy a house in that district.You won’t be able to buy a house in that district for less than $100,000.You won’t be able to buy a house in that district for more than $100,000.$100,000 is the maximum price for a house in that district.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
You won’t be able to buy a house in that district for less than $100,000.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP