Her style of dress accentuated her extreme slenderness...

Her style of dress accentuated her extreme slenderness.

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
emphasized

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP