James could not tell his parents about his...

James could not tell his parents about his many animal friends in the...

0
James could not tell his parents about his many animal friends in the forest and the exciting things that he saw, but he found another way to express himself.
speak with voicekeep silentwrite his thoughtscommunicate

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
keep silent

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP