It’s silly of him to spend a lot...

It’s silly of him to spend a lot of money buying _______.

0
It’s silly of him to spend a lot of money buying _______.
a thick old wooden tablea thick wooden old tablean old wooden thick tablea wooden thick old table

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
a thick old wooden table

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP