After Jane had seen her best friend off...

After Jane had seen her best friend off at the air port, she came bac...

0
After Jane had seen her best friend off at the air port, she came back to work
Coming back to work, Jane had seen her best friend off at the air port.Came back to work, Jane saw her best friend off at the air port.Having seen her best friend off at the air port, Jane came back to work.Seeing her best friend off at the air port, Jane came back to work.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Having seen her best friend off at the air port, Jane came back to work.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP