The movie bears little resemblance to the original...

The movie bears little resemblance to the original novel.

0
The movie bears little resemblance to the original novel.
The movie and the original novel differ in some ways.The movie is quite different from the original novel.The movie is very similar to the original novel. The movie and the original novel resemble in many ways.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
The movie is quite different from the original novel.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP