- My parents got divorced when I was...

- My parents got divorced when I was 5- "________"

0


- My parents got divorced when I was 5
- "________"
How did it happenedThey shouldn’t do that.Oh, I’m sorryYou must have been shocked

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Oh, I’m sorry

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP