One of the students who are being considered...

One of the students who are being considered for the scholarship are ...

0
One of the students who are being considered for the scholarship are from this university
One of theare being Oh, I’m sorryYou must have been shocked

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
You must have been shocked

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP