- “Did you hear that Margaret's plan is...

- “Did you hear that Margaret's plan is snowbound in Chicago?”- “We s...

0
- “Did you hear that Margaret's plan is snowbound in Chicago?”
- “We suggested that she ______ a train but she wouldn’t listen.”
tookwould takehad takentake

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
take

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP