Mary didn’t wear the raincoat so she got...

Mary didn’t wear the raincoat, so she got cold.

0
Mary didn’t wear the raincoat, so she got cold.
If Mary wore the raincoat, she wouldn’t get a cold.If Mary had worn the raincoat, she didn’t get a cold.If Mary had worn the raincoat, she wouldn’t have got a cold.If Mary has worn the raincoat, she wouldn’t have got a cold.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
If Mary had worn the raincoat, she wouldn’t have got a cold.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP