What percent of the total rainfall on the...

What percent of the total rainfall on the earth does the Amazon rain ...

0
What percent of the total rainfall on the earth does the Amazon rain forests receive?
exactly 30 to 40about 30 to 40about 20 to 30less than 30

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
about 30 to 40

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP