There are five letters in the word “fresh”...

There are five letters in the word “fresh”. One of the letters is a v...

0
There are five letters in the word “fresh”. One of the letters is a vowel. _____ are consonants.
The othersThe otherAnotherOthers

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
The others

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP