All nations may have to make fundamental changes...

All nations may have to make fundamental changes in their economic, p...

0
All nations may have to make fundamental changes in their economic, political, and the technological institutions if they are to preserve environment
have to makechanges the technological institutions preserve

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
the technological institutions

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP