Ánh sáng có bản chất điện từ A...

Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ Ánh sáng có bản chất điện từ A. Kh...

0
Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ

Ánh sáng có bản chất điện từ
A. Khi ánh sáng có bước sóng λ ngắn B. Khi ánh sáng có bước sóng λ dài
C. Khi ánh sáng có bước sóng λ trung bình D. Với mọi bước sóng λ

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : d

ánh sáng có bản chất điện từ với mọi bước sóng λ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP