Trong quá trình lan truyền sóng điện từ...

Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ Trong quá trình lan truyền sóng đi...

0
Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ

Trong quá trình lan truyền sóng điện từ, vecto cảm ứng từ B và vecto điện trường E luôn

A. Dao động vuông pha
B. Dao động cùng pha
C. Dao động cùng phương với phương truyền sóng
D. Cùng phương và vuông góc với phương truyền sóng

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đap án b

chúng luôn dao đọng cùng pha

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP