Kết luận nào sau đây là đúng khi...

Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ Kết luận nào sau đây là đúng khi s...

0
Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ

Kết luận nào sau đây là đúng khi so sánh sóng điện từ và sóng cơ học?
A. Chúng đều có khả năng phản xạ và có thể giao thoa với nhau.
B. Cả hai loại sóng này đều là sóng ngang.
C. Bước sóng của sóng điện từ lớn hơn sóng cơ vì vận tốc truyền sóng điện từ lớn hơn.
D. Vận tốc truyền của cả hai loại đều phụ thuộc vào tính đàn hồi của môi trường.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : a

nhận xét các đáp án:
a. đúng vì cả sóng điện từ và sóng cơ học đều có thể phản xạ và giao thoa với nhau
b. sai vì sóng cơ học còn có thể là sóng dọc
c. sai
d. sai

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP