Sóng vô tuyến có bước sóng nằm trong...

Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ Sóng vô tuyến có bước sóng nằm tro...

0
Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ

Sóng vô tuyến có bước sóng nằm trong miền
A. từ hàng trăm đến hàng nghìn mét. B. từ vài vạn nm đến vài chục vạn nm.
C. từ vài ngàn nm đến vài chục ngàn nm. D. từ vài chục nm đến vài trăm nm.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : a

sóng vô tuyến có bước sóng nằm trong miền từ hàng trăm đến hàng nghìn mét.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP