Sóng điện từ khi truyền từ không khí...

Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ Sóng điện từ khi truyền từ không k...

0
Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ

Sóng điện từ khi truyền từ không khí vào nước thì :
A. tốc độ truyền sóng và bước sóng đều giảm.
B. tốc độ truyền sóng giảm, bước sóng tăng.
C. tốc độ truyền sáng tăng, bước sóng giảm.
D. tốc độ truyền sóng và bước sóng đều tăng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : a

ta có khi sóng điện từ khi truyền từ không khí vào nước thì tốc độ truyền sóng giảm từ đó bước sóng λ = v.t cũng giảm.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP