Chọn câu trả lời không đúng? Tính chất...

Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ Chọn câu trả lời không đúng? Tính ...

0
Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ

Chọn câu trả lời không đúng? Tính chất của sóng điện từ:
A. Truyền được trong mọi môi trường vật chất, kể cả trong chân không.
B. Sóng điện từ mang năng lượng. Năng lượng sóng tỉ lệ với bước sóng,
C. Tốc độ truyền trong chân không bằng tốc độ ánh sáng c = 3.108 m/s.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : b

sóng điện từ mang năng lượng. năng lượng sóng tỉ lệ với bình phương biên độ sóng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP