Phát biểu nào sau đây không đúng? A...

Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ Phát biểu nào sau đây không đú...

0
Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ

Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Một điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra môt từ trường ở các điểm lân cận.
B. Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra một điện trường xoáy ở các điểm lân cận.
C. Điện trường và từ trường không đổi theo thời gian cùng có các đường sức là những đường cong khép kín.
D. Đường sức của điện trường xoáy là các đường cong kín bao quanh các đường sức từ của từ trường biến
thiên.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : c

điện trường và từ trường biến đổi theo thời gian.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP