Điều kiện để hai sóng cơ khi gặp...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Điều kiện để hai sóng cơ khi gặp nhau, g...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Điều kiện để hai sóng cơ khi gặp nhau, giao thoa với nhau là hai sóng phỉa xuất phát từ hai nguồn dao động
A. cung tần số, cung phương
B. cùng biên độ và có hiệu số pha không đổi theo thời gian
C. cung tần số, cùng phương và có hiệu số pha không đổi theo thời gian
D. có cùng ba pha ban đầu và cùng biên độ

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : c

hai nguồn dao động để tạo sóng giao thoa cần cùng phương, cùng tần số và hiệu số pha không đổi theo thời gian.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP