Sóng cơ học ngang được truyền trong môi...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Sóng (cơ học) ngang được truyền trong mô...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Sóng (cơ học) ngang được truyền trong môi trường
A. Khí B. Chân không C. Lỏng D. Rắn

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : d

sóng (cơ học) ngang được truyền trong môi trường rắn

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP