Chọn đáp án đúng Trên đoạn nối hai...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Chọn đáp án đúng. Trên đoạn nối hai nguồ...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Chọn đáp án đúng. Trên đoạn nối hai nguồn sóng, cùng pha:
A. Các vân cực đại giữa hai nguồn bằng số điểm cực đại trên đoạn nối hai nguồn.
B. Các điểm cực đại luôn dao động cùng pha với nguồn.
C. Các điểm cực tiểu luôn dao động cùng pha với nhau.
D. Số điểm cực đại luôn lớn hơn hay bằng số vân cực đại.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : d

do điểm cực đại có thể tính cả 2 nguồn dao động nên số điểm cực đại luôn lớn hơn hoặc bằng số vân cực đại.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP