Chọn câu sai Trong hiện tượng sóng dừng:...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Chọn câu sai Trong hiện tượng sóng dừng:...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Chọn câu sai Trong hiện tượng sóng dừng:
A. Hai điểm bất kì nếu có dao động thì cùng pha hoặc ngược pha.
B. Hai điểm dao động bất kì luôn cùng tần số.
C. Sự lan truyền dao động trên dây với vận tốc khác nhau
D. Sóng dừng là trường hợp riêng của giao thoa sóng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : c

sóng dừng là hiện tượng giao thoa của sóng tới và sóng phản xạ. hai điểm bất kì luôn dao động cùng tần số.
hai điểm thuộc 2 bó sóng kề nhau thì ngược pha. nên a,b,d đúng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP