Khi nói về sóng âm phát biểu nào...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đâ...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Sóng âm truyền được trong các môi trường rắn, lỏng và khí.
B. Sóng âm trong không khí là sóng dọc.
C. Ở cùng một nhiệt độ, tốc độ truyền sóng âm trong không khí nhỏ hơn tốc độ truyền sóng âm trong nước.
D. Sóng âm trong không khí là sóng ngang.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : d

sóng âm trong không khí là sóng dọc

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP