Đặc điểm nào sau đây đúng với nhạc...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Đặc điểm nào sau đây đúng với nhạc âm? A...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Đặc điểm nào sau đây đúng với nhạc âm?
A. Tần số luôn thay đổi theo thời gian.
B. Đồ thị dao động âm luôn là hình sin.
C. Biên độ dao động âm không đổi theo thời gian.
D. Đồ thị dao động âm là những đường tuần hoàn có tần số xác định.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : d nhạc âm có đồ th*** dao động âm là những đường tuần hoàn có tần số xác định.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP