Chọn phát biểu sai về sóng âm: A...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Chọn phát biểu sai về sóng âm: A. Sóng â...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Chọn phát biểu sai về sóng âm:
A. Sóng âm trong không khí là sóng dọc cơ học.
B. Thiết bị tạo ra âm sắc trong các nhạc cụ là hộp cộng hưởng.
C. Độ cao của âm là đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với tần số âm.
D. Đồ thị âm do đàn Ghi ta phát ra có dạng đường sin.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : d

đồ th*** âm do đàn ghi ta phát ra có dạng là đường khó xác định được dạng đồ thị.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP