Vận tốc của chất điểm dao động điều...

Chương 1: Dao Động Cơ Vận tốc của chất điểm dao động điều hòa độ lớn ...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Vận tốc của chất điểm dao động điều hòa độ lớn cực tiểu khi:
A. Li dộ có độ lớn cực tiểu B. Li độ bằng không
C. Li dộ có độ lớn cực đại D. Gia tốc có độ lớn cực tiểu

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : c

vận tốc của chất điểm dao động điều hòa có độ lớn cực tiểu khi li độ cực đại

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP