Kết luận nào sau đây là sai ?...

Chương 1: Dao Động Cơ Kết luận nào sau đây là sai ? Một vật dao động ...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Kết luận nào sau đây là sai ? Một vật dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ A thì:
A. Gia tốc có giá trị dương khi vật đi từ điểm có li độ -A đến điểm có li độ 0
B. Gia tốc và vận tốc có giá trị dương khi vật đi từ điểm có li độ -A đến điểm có li độ 0
C. Vận tốc có giá trị dương khi vật đi từ điểm có li độ -A đến điểm có li độ +A
D. Gia tốc và vận tốc có giá trị dương khi vật đi từ điểm có li độ -A đến điểm có li độ +A

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : d kết luận sai đó là gia tốc và vận tốc có giá tr*** dương khi vật đi từ điểm có li độ -a đến điểm có li độ +a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP