Khi nói về dao động cưỡng bức phát...

Chương 1: Dao Động Cơ Khi nói về dao động cưỡng bức phát biểu nào sau...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Khi nói về dao động cưỡng bức phát biểu nào sau đây là sai
A. Biên độ dao động phụ thuộc vào tần số của ngoại lực
B. Tần số ngoại lực tăng thì biên độ dao động tăng
C. Tần số dao động bằng tần số của ngoại lực
D. Dao động theo quy luật hàm sin của thời gian

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : b
nhận xét các đáp án:
a. phát biểu đúng vì biên độ dao độngc ưỡng bức phụ thuộc vào tần số của ngoại lực
b. sai vì biên độ dao động cưỡng bức phụ thuộc vào độ chênh lệch giữa tần số ngoại lực và tần số riêng của hệ δf=|fcb - f0 |. nếu δf càng nhỏ thì biên độ càng nhỏ
c. đúng vì tần số dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực
d. đúng vì dù không phải là dao động điều hòa nhưng dao động cưỡng bức vẫn theo quy luật của hàm sin của thời gian

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP