Vận tốc của chất điểm dao động điều...

Chương 1: Dao Động Cơ Vận tốc của chất điểm dao động điều hòa có độ l...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Vận tốc của chất điểm dao động điều hòa có độ lớn cực tiểu khi
A. Li độ có độ lớn cực tiểu. B. Li độ bằng không.
C. Li độ có độ lớn cực đại. D. Gia tốc có độ lớn cực độ lớn cực tiểu.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : c

vận tốc của chất điểm dao động điều hòa có độ lớn cực tiểu khi vật ở vt biên hay li độ có độ lớn lớn nhất.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP