Một vật dao động tắt dần chậm vì...

Chương 1: Dao Động Cơ Một vật dao động tắt dần chậm vì lực cản của mô...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Một vật dao động tắt dần chậm vì lực cản của môi trường thì vận tốc cực đại và biên độ dao động:
A. Giảm như nhau.
B. Biên độ dao động giảm nhanh hơn.
C. Vận tốc cực đại giảm nhanh hơn.
D. Chỉ biết được đại lượng nào giảm nhanh hơn khi biết điều kiện ban đầu.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : a

một vật dao động tắt dần chậm vì lực cản của môi trường thì vận tốc cực đại và biên độ dao động giảm như nhau.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP