Khi nói về dao động cưỡng bức nhận...

Chương 1: Dao Động Cơ Khi nói về dao động cưỡng bức, nhận xét nào sau...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Khi nói về dao động cưỡng bức, nhận xét nào sau đây là sai?
A. Tần số dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức.
B. Khi xảy ra cộng hưởng thì vật tiếp tục dao động với tần số bằng tần số ngoại lực cưỡng bức.
C. Tần số dao động cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ dao động.
D. độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số và biên độ của ngoại lực cưỡng bức.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : c

tần số dao động cưỡng bức không liên quan tới tần số riêng.tần số dao động cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ dao động chỉ khi xảy ra cộng hưởng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP