Phát biểu nào sau đây là sai khi...

Chương 1: Dao Động Cơ Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao độn...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động điều hòa của con lắc đơn
A. Khi vật nặng đi qua vị trí cân bằng lực căng dây cực đại và tốc độ của vật có độ lớn cực đại
B. Chu kì dao động của con lắc không phụ thuộc vào khối lượng của vật nặng
C. Cơ năng của dao động bằng thế năng cực đại
D. Chuyển động của vật từ vị trí cân bằng ra vị trí biên là chuyển động chậm dần đều

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : d
a. sai vì khi vật nặng đi qua v*** trí cân bằng lực căng dây cực đại và tốc độ của vật có độ lớn cực đại, là phát biểu đúng
b. sai vì chu kì dao động của con lắc không phụ thuộc vào khối lượng của vật nặng, là phát biểu đúng
c. sai vì cơ năng của dao động bằng thế năng cực đại, là phát biểu đúng
d. đúng vì chuyển động của vật từ vị trí cân bằng ra vị trí biên, vận tốc giảm nhưng không phải là chuyển động chậm dần đều

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP