Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của...

Chương 1: Dao Động Cơ Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của vận tốc theo...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của vận tốc theo li độ trong dao động điều hòa có hình dạng nào sau đây?
A. Đường parabol B. Đường tròn C. Đường elip D. Đường hypebol

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : c

đường elip.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP