Lực kéo về tác dụng lên một chất...

Chương 1: Dao Động Cơ Lực kéo về tác dụng lên một chất điểm dao động ...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Lực kéo về tác dụng lên một chất điểm dao động điều hào sẽ có đọ lớn
A. tỉ lệ với độ lớn của li độ và luôn hướng về vị trí cân bằng
B. tỉ lệ với bình phương biên độ
C. không đổi nhưng hươngs thay đổi
D. và hướng không đổi

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : a

lực kéo về tác dụng lên một chất điểm dao động điều hào sẽ có đọ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ và luôn hướng về v*** trí cân bằng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP