Khi nói về dao động điều hòa của...

Chương 1: Dao Động Cơ Khi nói về dao động điều hòa của một vật (có ch...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Khi nói về dao động điều hòa của một vật (có chu kì T) thì phát biểu nào dưới đây là sai?
A. Động năng lại bằng 3 lần thế năng sau những khoảng thời gian bằng nhau.
B. Động năng lại bằng thế năng sau những khoảng thời gian như nhau.
C. Lực kéo về có độ lớn bằng nhau khi vật có độ lớn gia tốc bằng nhau.
D. Thời gian ngắn nhất giữa hai lần vật cách vị trí cân bằng những đoạn bằng nhau là 0,25T

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : a

động năng lại bằng 3 lần thế năng sau những khoảng thời gian có thể là một phần sáu chu kì hoăc một phần ba chu kì.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP